Освен во Прилеп чинот на положување на светиот крст во водите беше извршен и во петнаесетина населени места на територијата на општина Прилеп

Сподели го ова:
Освен во Прилеп чинот на положување на  светиот крст во водите
беше извршен и во петнаесетина населени места на територијата на општина
Прилеп: Селце, Витолиште, Бешиште, Ново Лагово, Мало Коњари, Големо Коњари, Беровци, Клепач, Ерековци, Полчиште, Галичани, Чепигово, Подмол, Тополчани и Штавица, градоначалникот Јовчески присуствуваше во Селце, Прилеп, Големо Коњари и Тополчани додека во другите населени места имаше делегации од локалната самоуправа Прилеп, Советот на Општина Прилеп и претседателот на Советот Проданоски. Како изгледаше денешниот христијански празник во овие населени, погледнете во прилог:Сподели го ова:

Слични објави