Градоначалникот Борче Јовчески ги додели новите решенија за легализација на бесправно изградени објекти

Сподели го ова:


Денеска во зелената сала на Општина Прилеп градоначалникот Борче Јовчески ги
додели новите решенија за легализација на бесправно изградени објекти. Оваа
постапка во наредниот период ќе продолжи и понатаму со позасилено темпо и
поголема транспарентност пред граѓаните. Со легализацијата се опфатени
барањата на граѓаните поднесени во 2011 година, како и дел од барањата што се
однесуваат на 2016 и 2018 година од продолжениот рок.

Сподели го ова:

Слични објави