ВИДЕО: Советот на Општина Прилеп денеска ја одржа својата првата седница за 2023 година

Сподели го ова:Советот на Општина Прилеп денеска ја одржа својата 21 седница. Станува збор за првата седница за оваа 2023 година, на која беа поместени вкупно 28 точки во интерес на граѓаните, како што се:

– донесување на финансиските планови за 2023 година на сите училишта во Прилеп,

– финансиски планови и планот за реинвестициони вложувања во “прилeпски Водовод” и ЈОУ Градска библиотека “Борка Талески”-Прилеп.

Во прилог, преку следново видео, Ви ја пренесуваме изјавата на Претседателот на Совет Дејан Проданоски:Сподели го ова:

Слични објави