ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИЗРАЗ НА ЛИЧНОСТА: ПОЛИТИЧКА АКАДЕМИЈА 2023 -ВЕСНА ЈАНЕВСКА, СИЛВАНА АНГЕЛЕВСКА И ИЛИЈА РИСТЕСКИ

Сподели го ова:Политичка Академија 2023 во организација на УМС ВМРО-ДПМНЕ Битола бразованието е процес на промена на личноста во посакуваната насока со усвојување на различни содржини во зависност од возраста и потребите на поединци.

-Во склоп на нашата политичка академија, осмиот модул го посветивме по повод Меѓународниот ден на студентите, каде благодарение на нашите предавачи Весна Јаневска, Силвана Ангелевска и Илија Ристески, нашите учесници се запознаа со условите и предизвиците во образовниот систем во Република Македонија.Сподели го ова:

Слични објави