Еве до кога прилепчани ќе треба да поднесат даночна пријава во просториите на Одделението за администрирање на приходи на општина Прилеп

Сподели го ова:
Им се соопштува на сите физички и правни лица дека согласно член 29, став 1 од Законот за даноци на имот кои до сега немаат поднесено даночна пријава, а притоа имаат промена во нивната имотна состојба, должни се да поднесат даночна пријава во просториите на Одделението за администрирање на приходи на општина Прилеп, во најкраток можен рок а најдоцна до 31.03.2022.Неподнесувањето на даночна пријава предизвикува дополнителни постапки и трошоци на даночните обврзници согласно законската регулатива. Во спротивно општината ќе постапува согласно член 90 од истиот Закон.Сподели го ова:

Слични објави