Цветанка Ѓорѓиоска е новата Директорка во СОУ “Ристе Ристески – Ричко”-Прилеп

Сподели го ова:
Нема опис за фотографијата.

Врз основа на нашите извори, нова измена е направена во СОУ “Ристе Ристески – Ричко” каде на местото Директор на ова училиште е назначена Цветанка Ѓорѓиоска, која е професорка по физика. Ѓорѓиоска доаѓа на директорското место, на местото на досегашната директорка Билјана Трајкоска. Станува збор за личност од која се очекува успешно да менаџира со оваа училишно образовна институција, бидејќи Ѓорѓиоска поседува вистински менаџерски способности со кои се надеваме дека ќе придонесе за креирање на еден успешен развој на ова средно прилепско училиште.Сподели го ова:

Слични објави