Советот на Општина Прилеп денеска ја одржа 11-тата седница

Сподели го ова:Советот на Општина Прилеп денеска ја одржа 11 седница на која присуствуваше и градоначалникот Борче Јовчески чие присуство беше повод за поставување на советнички прашања од страна на советниците.(Текстот за оваа објава продолжува веднаш после рекламното соопштение за најголемиот детски спектакал во Прилеп-Детскиот Музички Фестивал “Весели Ѕвончиња by JANA ” кој ќе се одржи оваа година на 07.05.2022 во НУЦК “Марко Цепенков” и ќе понуди 16 ново-компонирани детски музички хитови).

На седницата советниците расправаа и го усвоија Кварталниот извештај за извршување на буџетот на Општина Прилеп за првиот квартал од оваа година.

Со мнозинство гласови беа усвоени Одлука за измена и дополнување на Одлуката за основање на Јавно претпријатие за енергетски дејности како и предлог решенијата за разрешување и именување на членови во управниот и надзорниот одбор на истото.

Исто така на 11-тата седница беа усвоени одлуките за давање на согласност на тримесечните извештаи за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“  и ЈКП „Комуналец“ за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022 година како и одлуките за давање на согласност на Годишниот план за измена и дополнување на годишниот план за вработување во 2022 година во ЈКП „Пазари“ и Одлуката за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈКП “Водовод и канализација“.

Советниците едногласно ги усвоија  Одлуката за определување на ширината на крајбрежниот појас во водотеците во Планскиот опфат на УПС Крстец, КО Крстец како и Одлуката за формирање на Локален младински совет на Општина Прилеп.Сподели го ова:

Слични објави