Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с.Подмол – двор, одговара на испитаните параметри, но не е безбедна од дополнително загадување заради отсуство на резидуален хлор

Сподели го ова:


Општина Прилеп ги известува граѓаните дека водата од мерното место с.Подмол – двор, одговара на испитаните параметри, но не е безбедна од дополнително загадување заради отсуство на резидуален хлор.

Исто така водата од локалниот водовод во с.Алинци не е технички исправна за пиење. До обезбедување на здравствено исправна вода, водата за пиење од локалниот водовод во с.Алинци треба да се преврива во времетраење од 10 минути.

Сподели го ова:

Слични објави