Денеска е Меѓународниот ден на мајчиниот јазик

Сподели го ова:
Насекаде во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, кој што УНЕСКО го прогласи како официјален ден на 30-тата сесија на Генералната конференција во 1999 година. Имено, во 2000 година, денешниот ден-21 февруари е промовиран како Ден на лингвистичка и културна разновидност и мултилингвизам.

Ширум светот денес се зборуваат околу шест илјади јазици. Низ вековите, македонскиот јазик помина низ повеќе фази на свое формирање, при што големо влијание на развојот на нашиот македонски јазик имаа туѓите ропства под кои што подпадна нашата мила Македонија. Во 1913 година со самата поделба на Македонија меѓу Грција, Бугарија и Србија беа наметнати три јазици со единствена цел – да се уништи македонскиот јазик. И до ден денес, се прават обиди нашиот македонски јазик да не постои, меѓутоа не може да не постои, кога тој постоел векови и векови, бидејќи македонскиот јазик е идентитетот на македонскиот народ!Сподели го ова:

Слични објави