Децата поминуваат премногу време на интернет и тоа има лошо влијание врз нив

Сподели го ова:























Две третини од граѓаните сметаат дека интернетот негативно влијание врз децата, а сето ова го потврдува последното истражување на јавното мислење, кое го спроведе институтот за политички истражувања – Скопје за Детектор.

Врз основа на ова истражување, 66,6% од граѓаните го оценуваат како негативно влијанието на интернетот врз децата, додека пак вкупно 24,3% сметаат дека има позитивно влијание.

Позитивно влијание на интернетот врз децата гледаат 20,4% Македонците и 37,9% етнички Албанци.



Сподели го ова:

Слични објави