Општина Прилеп останува партнер на младите и непрекинато работи кон подобрување на воспитно-образовниот процес и условите за работа во училиштата

Сподели го ова:Општина Прилеп останува партнер на младите и затоа заедно со директорите на училиштата остануваме посветени во подобрување на воспитно-образовниот процес и условите за работа.

Во оваа 2023 година во ООУ „Рампо Левката“ имаме инвестирано околу 1.700.000 денари, што навистина ги оправдува нашите ветувања дека имаме сериозен пристап кон сите училишта и имаме реални и остварливи проекти. Сигурен сум дека со континуирано вложување и инвестирање во сите образовни институции позитивно ќе влијаеме на нашите најмлади, затоа што знаењето е основен предуслов за правилен раст и развој на една личност – истакна Јовчески.

Имено, еве што поточно во последниот период е направено во ова училиште:

👉Поставена е ограда околу спортското игралиште.

👉Поставени се нови керамички плочки на скалите и влезот на училиштето.

👉Поставени се нови смарт табли и лед сијалици во ходниците.

👉Поставена е нова електрична инсталација за поголема безбедност во сите училници во училиштето.

☝️Во оваа 2023 година во ООУ „Рампо Левката“ инвестирано е околу 1.700.000 денари

Сите реакции:Сподели го ова:

Слични објави