ЗГОЛЕМЕНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА 4000 ДЕНАРИ И УЧИЛИШЕН ПРИБОР ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ ВО ОПШТИНА МОГИЛА

Сподели го ова:ЗГОЛЕМЕНА ФИНАНСИСКА ПОМОШ НА 4000 ДЕНАРИ И УЧИЛИШЕН ПРИБОР ЗА СЕКОЕ ПРВАЧЕ ВО ОПШТИНА МОГИЛА. ИСТО ТАКА ФИНАНСИСКА ПОМОШ И ПРИБОР ЗА ДЕЦАТА ЧИИ РОДИТЕЛИ СЕ ПРИМАТЕЛИ НА СОЦИЈАНА ПОМОШ И ЗА СИТЕ ДЕЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ВО ОПШТИНА МОГИЛА

Обезбедување поквалитетно образование за сите деца, е еден од главните приоритети, а посебно во Општина Могила каде градоначалникот Драганчо Саботковски оваа година ја зголеми помошта за првачињата на 4.000 денари.

“Пред една година на мој предлог како градоначалник и со одлука на Советот на општина Могила обезбедивме финансиска помош од 3000 денари и пакет училишен прибор за секое прваче во општина Могила. Денес ја зголемуваме финансиската помош на 4000 денари.

Овој проект има за цел да им овозможи финансискa помош на сите семејства кои годинава имаат прваче. Воедно ќе обезбедиме помош и прибор за сите деца чии родители се приматели на социјална помош и за сите деца со попреченост кои учат во основните училишта во нашата општина” – истакна Саботковски.Сподели го ова:

Слични објави