Во ООУ „Добре Јованоски“ Прилеп – отворено спортско игралиште со адаптирана подлога, справи за вежбање, нови реквизити и дополнителна опрема за школскиот двор

Сподели го ова:

Станува збор за проект финансиран од UNDP во рамките на програмата за Имплементирање на локални стратегии односно, „Зајакнување на националните и локалните системи за поддршка на ефективната социо-економска интеграција на повратниците во Западен Балкан.

Прво од ваков тип во нашиот град, отворено спортско игралиште со адаптирана подлога, справи за вежбање, нови реквизити и дополнителна опрема за школскиот двор.

Како што информираат од Општина Прилеп, до крајот на овој месец, ова игралиште ќе биде комплетно завршено и пуштено во употреба.Сподели го ова:

Слични објави