Во недела уште една еко акција за пошумување

Сподели го ова:
Интернационалната Полициска Асоцијација-Регион Прилеп и КПД “Затвор”-Прилеп, за во недела (10.04.2022) во 9 часот организираат еко акција за пошумување во атарот на с.Ореовец. Оваа еко акција ќе биде во чест на починатите колеги од МВР регионот ИПА-Прилеп: Зоранче Маркоски, Дејан Ангелески и Дејан Ристески и колегите од КПД “Затвор” Дејан Конески и Мице Чапкуноски.

Можно е да е слика од текст кој вели „@ попициска македониа регион ипа прилеп интернационалната полициска асоцијација македонија регион прилеп кпд затвор прилеп организираат полициза затворска кпд затвор прилеп еко акција за пошумуване во атарот на c. ореовец манастир св. димитрила -прилеп на ден 10.04.2022 година. недела 09:00 часот. Bo чест на починатите колеги од мвр регион ипа прилеп зоранче маркоски, дејан ангелески дејан ристески и колегите од кпд затвор прилеп дејан конески и мице чапкуноски обновиме и зачуваме природната средина“Сподели го ова:

Слични објави