СО СРЕЌА УЧЕНИЦИ: Денеска започнува новата учебна година

Сподели го ова:Денеска започнува новата учебна година. За учениците, нема подобра алтернатива од настава во училница, бидејќи само така ќе стекнат повеќе и поквалитетни знаења, а интеракцијата со врсниците и со наставниците е од големо значење за нивната социјализација и правилен психофизички раст и развој.  Во сите училишта кои работат во градот под Марковите Кули и неговата околина, се создадени сите неопходни услови за успешен почеток и тек на наставата.

Оваа година, учебната година во Прилеп започнува со надеж за остварување на високи образовни резултати како од страна на наставниците, така и од страна на учениците, а целта е исто така да се обезбеди квалитетна настава за учениците.Сподели го ова:

Слични објави