Со носење на лекарска потврда, децата со посебни потреби или со пречки во развојот, можат да бидат ослободени од обврската за задолжително носење маска во улилиштата

Сподели го ова:
Владата донесе измени и дополнувања на Протоколот за реализација на воспитно образовниот процес и донесе заклучок дека децата со посебни потреби или со пречки во развојот, можат да бидат ослободени од обврската за задолжително носење маска во училиштата доколку приложат лекарска потврда за нивната состојба. Со овој протокол, барем малку ќе му се олесни на децата со пречки во развојот и децата со посебни потреби, бидејќи кај децата од овие групи и категории неопходно беше да има носење на ваква одлука. Меѓутоа се поставува прашањето-што со останатите деца во училиштата, кои се гушат преку маските на секој час, а од друга страна ако пак истите не носат маски на часовите, тогаш во таков случај тие се подложни на можност за зараза доколку во средината каде што учат има лице заболено од Ковид 19. Затоа треба да се изнајде некој дополнителен превентивен заштитен механизам кој што ќе овозможи ефикасна заштита на учесниците-без носење на маски.

Сподели го ова:

Слични објави