РАДОСТИ: Учениците од ООУ “Блаже Конески” – Прилеп учебната година ја започнаа во целосно подобрени услови!

Сподели го ова:Во училиштето што го носи името на нашиот најголем амбасадор на македонската книжевност, имаме нови инвестиции со кои што во летниот период беа значително подобрени условите за работа и учење. Во ова училиште е извршено комплетно партерно уредување на задниот дел од училиштето каде што беа поставени нови бекатон плочки, и беше изграден нов летниковец. Исто така, реновирани се санитарните јазли на двата спрата и набавени се машини за чистење со цел подобрување на хигиената во училиштето.

Во однос на набавките, набавени се 8 интерактивни табли, нов експанзионен сад за котларата и поставени се роло завеси – во целата училишна зграда!

И библиотеката во училиштето е збогатена со нови литературни и лектирни изданија а во подрачното училиште во населбата Варош, младите ученици го пречекаа прилепскиот градоначалник Борче Јовчески со интонирање на химната на Република Македонија.Сподели го ова:

Слични објави