Повторно пожар во атарите на прилепските села Ракле, Никодин и Топлица

Сподели го ова:
Врз основа на информациите со кои што расплогаме од прва рака, повторно е активен пожарот во атарите на прилепските селата Ракле, Топлица и Никодин. Пожарот е на тешко пристапен терен.Според нашите сознанија гори кракот од село Ракле кон прилепското село Крстец. Врз основа на ова,  од утрово на терен е испратена притивпожарна екипа од четири пожаникари и едно противпожарно возило. Во гаснењето на пожарот учествуваат и пет вработени од ПШС “Црн Бор”-Прилеп.

Сподели го ова:

Слични објави