Oдржана третата седница на економскиот совет при Општина Прилеп

Сподели го ова:На иницијатива на градоначалникот Борче Јовчески, денеска се одржа третата седница
на Економскиот совет при Општина Прилеп.

Пред прилепските стопанственици, градоначалникот Јовчески ги презентираше
идните проекти на Општина Прилеп, чија имплементација
започнува во 2023-та година.

На седницата се расправаше по следните точки на дневниот ред:

  1. Отворање на седницата
  2. Разгледување и усвојување на предложениот дневен ред
  3. Презентација на проекти за 2023 година
  4. Предлози и сугестии за меѓусебна соработка
  5. Разно


Сподели го ова:

Слични објави