“НЕРА КОНСАЛТИНГ” – Вашиот советник за успешен бизнис!

Сподели го ова:“Нера конслатинг” е друштво за сметководство и конслатинг услуги, кое што мошне добро, професионално и ефикасно ги познава сметководството, даноците и законската регулатива, овозможувајќи им на неговите клиенти постојан – врвен квалитет и беспрекорна услуга.

Со својата континуирана работа и вистински професионализам, посветени се на градење на долгорочни релации со нивните клиенти, фокусирајќи се на разбирањето на целите и потребите на клиентот!

Друштвото за сметководство и конслатинг “Нера конслатинг”, ги извршува следниве услуги:

  • Финансиско и материјално сметководство
  • Пресметка на плати
  • Пресметка на даноци
  • Даночен консалтинг
  • Изготвување на даночна пријава
  • Изготвување на годишна сметка и финансиски извештаи
  • Регистрација на фирми и пријавување на вистински сопственик

Први во градот!!! “Нера конслатинг”- друштво за сметководство и конслатинг услуги каде од “прва рака”, веднаш ќе ги добиете сите Ваши потребни информации и совети, кои се неопходни за успешно функционирање на Вашиот бизнис и Вашата компанија!

“Нера конслатинг” – Ваш заеднички партнер кој Ве води до успехот на Вашата компанија.

Контакт: 078/ 401 – 768Сподели го ова:

Слични објави