Јавниот Градски Превоз при ЈП за ПУП Прилеп ќе изврши промена на времето на сообрајќање на автобусите на ВОНРЕДНАТА ЛИНИЈА

Сподели го ова:Јавниот Градски Превоз при ЈП за ПУП Прилеп ги информира сите корисници на јавниот градски превоз дека почнувајќи од 20.02.2022г.(недела), ќе изврши промена на времето на сообрајќање на автобусите на ВОНРЕДНАТА ЛИНИЈА(неделна) од 1 час на 2 часа. Последното тргнување од Нови Гробишта ќе биде во 13:30 часот. Распоредот на тргнување на автобусите од почетните постојки ќе биде следниот:

1. Хотел Салида: 06:30, 08:30, 10:30, 12:30

2. Нови Гробишта: 07:30, 09:30, 11:30, 13:30

НАПОМЕНА: Оваа промена нема да важи за неделите односно деновите во државен празник кога истовремено е верски празник кога времето на следење останува на 1 часСподели го ова:

Слични објави