Изгаснат е пожарот во кругот на фабриката „11 – ти Октомври“ во Прилеп

Сподели го ова:Врз основа на информациите од ЦУК, изгаснат е пожарот кој настанал во кругот на ф-ка „11 Октомври“. Имено, пожарот опфатил само ниска вегетација и ѓубре кои биле во кругот на фабриката во Прилеп. Исто така, изгаснат е и пожарот во с. Клепач.

Моментално, во Општина Долнени активни се два пожари и тоа: кај с.Рилево каде што гори ниска вегетација и деградирана шума, како и во с.Кошино каде исто така гори ниска вегетација и деградирана шума.Сподели го ова:

Слични објави