И оваа година, ЈОУДГ ,,Наша иднина” – Прилеп ја завршуваат доста успешно како креатори на среќата и задоволството на предучилишните деца!

Сподели го ова:

2023 година беше исполнета со многу предизвици, воспитно- образовни активности, различни форми на соработка со родителите и другите чинители во општествениот живот. Нашиот персонал секојдневно се трудеше да го збогати животот на децата од предучилишна возраст, но инвестиравме и во подобрување на условите:

➡️ново возило за транспорт на храна,

➡️нови косилки за трева,

➡️ситен инвентар за кујните,

➡️реконструкција на три тоалети,

➡️промена на 17 внатрешни врати,

➡️набавка на постелнина,

➡️инвентар за занималните (столчиња, масички, креветчиња),

➡️професионална машина за перење на алишта,

➡️професионални правосмукалки и машина за чистење на подови,

➡️дидактички материјали и играчки.

Наша постојана цел се среќата и задоволството на предучилишните деца! -истакнуваат од ЈОУДГ ,,Наша иднина” -Прилеп во нивното соопштение на социјалните мрежи.Сподели го ова:

Слични објави