Гулабоски и ЈКП “Водовод и канализација”-Прилеп во рамките на неделните тековни активности реализираа повеќе активности

Сподели го ова:ЈКП “Водовод и канализацја” Прилеп во рамките на неделните тековни активности реализира повеќе активности од кои ги издвојуваме следниве:

-Лоцирање на дефект на водоводна линија со Геофон на ул. “Никола Тесла”

-Обележување на куќни приклучоци на водоводна линија со Тракер на ул.” Кузман Јосифовски- Питу”

-Санација на капак тежок тип на улиците “Јоска Јорданоски” и “Александар Македонски”

-Промена на сливник решетка на ул. “Александар Македонски”

-Поврзување на фекална канализација на ул. “Панко Брашнаров”

ЈКП Водовод и канализација Прилеп продолжува со активности со единствена цел, а тоа е зголемување и подобрување на квалитетот на услугите за водоснабнување на територија на град Прилеп и населените места.Сподели го ова:

Слични објави