Градоначалникот Саботковски, денес присуствуваше на настан од Проектот на USAID ,,Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите”

Сподели го ова:


Можно е да е слика од 4 луѓе, луѓе што стојат и текст

Градоначалникот Саботковски, денес присуствуваше на настан од Проектот на USAID ,,Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите”. “Денес присуствував на настан од Проектот на USAID ,,Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите” на кој се промовираа клучните предизвици и препораки за подобрување на процесот на буџетирање и меѓувладините капитални трансфери до единиците на локалната самоуправа. Општина Могила е во првата група на општини во кои се спроведува проектот, денес 24 нови партнер-општини потпишаа Меморандум за соработка”-истакна Саботковски. Главна цел на проектот е мерливо зголемување на сопствените извори за финансирање, како и надворешно финансирање на локалната самоуправа и зголемување, на нивото на реализирање на буџетот во согласност со барањата за буџетирање, зајакнување на одржливоста на оштинските финансии и унапредување на процесот на фискална децентрализација.

Сподели го ова:

Слични објави