За да не обучат, во нашата земја пристигнаа Експерти од Шумската служба на САД (USFS)

Сподели го ова:
Вчера, тим од експерти од Шумската служба на САД (USFS) присуствуваа на седницата на Главниот штаб при ЦУК, на која ги пренесоа своите искуства во однос на противпожарни операции, донесување стратешки одлуки, планирање и управување со ризик.Tимот беше информиран и со функционирањето и координацијата на Главниот штаб при ЦУК во врска со прогласената кризна состојба поради зголемениот број на пожари низ земјава.Нивната стручна поддршка се реализира преку Aмбасадата на САД во рамки на USAID, а во текот на наредните денови ќе учествуваат во работата на Главниот штаб со што ќе дадат свој придонес во успешно справување со пожарите.

Можно е да е слика од еден или повеќемина и луѓе што стојат

Сподели го ова:

Слични објави